Warunki wyjazdów grupowych 2021

Jakie korzyści daje rezerwacja grupowa u nas?

 •  indywidualna kalkulacja  – często ceny ofert opartych na lotach czarterowych rezerwowanych z dużym wyprzedzeniem są korzystniejsze niż ceny wyjazdów indywidualnych,
 • korzystne warunki płatności – 7 dni na wpłatę zaliczki od momentu podpisania umowy,
 • najlepsza cena – brak dodatkowej marży/prowizji,
 • możliwość podania danych uczestników w późniejszym terminie – wstępna lista uczestników 28 dni przed datą wyjazdu,  ostateczna lista  14 dni przed datą wyjazdu,
 • możliwość zmiany uczestników bez kosztów do 3 dni przed datą wyjazdu,
 • możliwość zmniejszenia grupy o 10% bez kosztów do 40 dni przed datą wyjazdu,
 • GRATISy:  1 osoba na 40 – GRATIS,  transfer na wyłączność grupy – przy min. 40 uczestnikach, dodatkowe świadczenia np.  wycieczka fakultatywna, rezerwacja restauracji na kolację grupową itp.,
 • możliwość otrzymania faktury VAT marża z opisem „usługa turystyczna”. Na życzenie istnieje możliwość zapisania w umowie, a następnie zawarcia w adnotacjach faktury dodatkowej treści, np.: „obsługa turystyczna wyjazdu szkoleniowego”, „obsługa turystyczna konferencji” itp.
 • priorytetowe traktowanie w przypadku ewentualnych opóźnień, overbookingów i innych  zdarzeń losowych.

A jeśli macie obawy przed wyjazdem w czasach pandemii to dodatkowo macie:

 • GWARANCJĘ MULTI ZMIANY (GMZ) BEZ DODATKOWYCH OPŁAT – prawo do dwóch zmian rezerwacji do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy. W tym okresie można zmienić termin wyjazdu, długość pobytu, kierunek, hotel, typ pokoju, a także lotnisko wylotowe na dowolną inną ofertę. Warunki gwarancji przedstawimy na etapie przygotowania propozycji.
 • UBEZPIECZENIE ITAKA COMPLEX – klienci, którzy dokonają rezerwacji w okresie trwania promocji GMZ otrzymują dla każdego zgłoszonego uczestnika GRATIS Ubezpieczenie ITAKA COMPLEX obejmujące koszty leczenia do kwoty 50.000 EUR, z rozszerzeniem o KOSZTY LECZENIA POWSTAŁE NA SKUTEK PANDEMII CHOROBY ZAKAŹNEJ oraz skutki zdarzeń zaistniałych pod wpływem alkoholu (w zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia transportu, następstw nieszczęśliwych wypadków i assistance).

A co jeśli wybraliście kierunek, gdzie wymagane są testy na Covid-19?

W przypadku pozytywnego wyniku testu Covid – 19  zrobionego przed wyjazdem jest możliwość bezkosztowego przeniesienia części grupy na inny termin lub zwrot w formie Bonu Wakacyjnego ITAKA dla osób z pozytywnym wynikiem testu.

Warunki rezerwacji grupowych mogą ulec zmianie. Aktualnie obowiązujące warunki zawsze przesyłamy wraz z propozycjami wyjazdu.